Close-up van een stapel documenten

Privacybeleid omtrent zorgverlening

Dit Privacybeleid beschrijft hoe jouw persoonlijke informatie wordt verzameld, gebruikt en gedeeld wanneer ik je zorgverlener ben.

Toestemming verwerking Persoonsgegevens

Indien ik jouw zorgverlener ben verwerk ik persoonsgegevens waaronder ook gezondheidsgegevens die als bijzondere gegevens worden beschouwd door de AVG of GDPR- regelgeving.

Daarom is je toestemming vereist voor de verwerking van je persoonsgegevens.

 

Freelance vroedvrouw

Indien ik als freelance-vroedvrouw werk voor een praktijk of collega treed ik op als verwerker van je gegevens ten behoeve van de praktijk of collega die optreedt als verwerkingsverantwoordelijke.

 

Vroedvrouw en lactatiekundige IBCLC

Indien je rechtstreeks op mij een beroep doet als vroedvrouw en lactatiekundige ben ik verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens die ik omtrent jou moet verzamelen als ik zorg aan je verleen. Doordat je met mij een afspraak maakt en zo met mijn zorgverlening instemt geef je mij ook de toestemming om je gegevens te verwerken. Uiteraard gebeurt deze gegevensverwerking volgens de geldende regels waarvan beroepsgeheim een belangrijk onderdeel is.