Close-up van een stapel documenten

Privacybeleid omtrent zorgverlening

Dit Privacybeleid beschrijft hoe jouw persoonlijke informatie wordt verzameld, gebruikt en gedeeld wanneer ik je zorgverlener ben.

Toestemming verwerking Persoonsgegevens

Indien ik jouw zorgverlener ben verwerk ik persoonsgegevens waaronder ook gezondheidsgegevens die als bijzondere gegevens worden beschouwd door de AVG of GDPR- regelgeving.

Daarom is je uitdrukkelijke toestemming vereist voor de verwerking van je persoonsgegevens.

 

Freelance vroedvrouw

Indien ik als freelance-vroedvrouw werk voor een praktijk of collega treed ik op als verwerker van je gegevens ten behoeve van de praktijk of collega die optreedt als verwerkingsverantwoordelijke.

 

Lactatiekundige IBCLC

Indien je rechtstreeks op mij een beroep doet als lactatiekundige ben ik verwerkingsverantwoordelijke en dien ik jou bij ons eerste live-contact om deze toestemming te vragen via de ondertekening van een verklaring. Je kan hieronder deze verklaring alvast doorlezen. Je krijgt zelf ook een papieren exemplaar van deze verklaring mee op het eerste consult.

 

Voorbeeld formulier voor de toestemming verwerking persoonsgegevens pagina 1
Voorbeeld formulier voor de toestemming verwerking persoonsgegevens pagina 2